Om kören

Om kören Con Anima

Om kören ConAnima

08-505 990 16

Vi är en brokig grupp körvänner med varierad erfarenhet av att sjunga, alltifrån spontan sångglädje till eget musicerande. Vi jobbar med körklangen och samsjungningsförmågan och att ha bredd i vår repertoar, som är både sakral och profan. Vi framför konserter med orkester och solister, sjunger på gudstjänster och åker på körresor.


Vår kör startade år 1984 med ett mindre antal medlemmar. Under de år som gått har kören vuxit till närmare ett trettiotal och dess medlemmar har utvecklat sångförmågan i en mycket positiv riktning.


Vi repeterar onsdagar kl. 19-21 i Spånga församlingshus

adress: Värsta allé 1, Spånga, Stockholm


Kom och sjung med oss!

Kontakta vår körledare David Bergström  om du vill veta mer.