Möten

Möten

Styrelse

Genom initiativ av David Bergström bildade kören en styrelse 2004 för att vi tillsammans ska kunna gestalta kören och uppnå mer demokrati. Con Anima är ingen ekonomisk förening.

Styrelsen samlas minst 2 gånger per termin.

Val av styrelsemedlemmar sker på varje årsmöte genom handuppräckning. Om två kandidater skulle få exakt lika många röster så avgör ordförande. Det finns ingen begränsning för hur länge någon kan sitta på en post.

Protokoll från styrelsemötena delas ut till körmedlemmarna, förslagsvis på nästkommande fikatillfälle.

Styrelsemedlemmar från och med 2019-

Ordförande: Gunilla Hultman

Kassör: Ann-Christin Johansson

Sekreterare: Marianne Stroff

Suppleanter: Catharina Andersson, Namalie Dewan

Webb-ansvarig: Gunilla Fristedt

Valberedning: Catharina Andersson, Meta Attlerud Lindberg                                                     

Valberedning

Valberedningen föreslår minst en kandidat för varje post.

Årsmöte

Kören har ett årsmöte i början av varje hösttermin.

Funktionärer och styrelsemedlemmar väljs på varje årsmöte. Det finns ingen begränsning för hur länge någon innehar ett uppdrag.

Fest vid terminsavslutningar

Varje termin avslutas (eller börjar) med en fest och en avstämning om vad vi gjort under terminen. Vad som varit bra och vad vi önskar förbättra, samt lite om kommande termin.